تلفن : 02155277692
موبایل : 09124368650
فکس: 02155277693
آدرس نمایشگاه : کرج - بلوار چمران ، جنب دفتر هواپیمایی هما
آدرس کارخانه : اتوبان آزادگان ، نرسیده به کارخانه بنز خاور ، ابتدای خیابان عرفان ، خیابان حشمت